İzmir de Ulaşım

TURİZME TURİZMCİ GÖZÜ İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Metin Tanrıverdi bir turizmci gözü ile bakıyor olaya...

29 Mart 2017 Çarşamba 18:43
 TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ VE DIŞ TURİZMİN KAYBINDAN DOLAYI MEYDANA GELEN SIKINTILARA ÇÖZÜM ÖNERİSİ.
 İnsanların ikamet ettikleri yerlerden, ikamet etmedikleri başka yerlere gidip, tatil amaçlı kalmak şartıyla yer değiştirmesine turizm denir. Turizm İç ve Dış Turizm olmak üzere iki ana temel sirkülasyonu vardır. İç turizm ülke içerisindeki insanların, Dış turizm ülke dışındaki yabancıların ülkemizdeki tatil faaliyetini kapsar. İnsanların kısa zamanlı  tatil amaçlı yer değiştirmesinde turizm tadında insan ilişkileri oluşur. Turizm de, gelenek, etnitise, inanç, ekonomik, kültürel ve sosyal farklılıkları ne olursa olsun, hizmet verenin de, hizmet alanın da bir birine saygısını her zaman taze tutması, haklarının birbirine teslim edilmesi gerekmektedir. Turizm; dört başı mamur, güzel çevre ve mekânlarda yaratılan sosyal, ekonomik, kültürel zenginlikte refah, huzur, barış ve saygı tadında bir yaşamdır. Kısaca turizm; tadında insan ilişkilerini içeren bir yaşamdır.
 
    İç ve dış turizm aynı zamanda ticari bir faaliyettir. Diğer ticari sektörlerin işlevinden farklı bir işleve sahiptir. Diğer ticari sektörlerde üretilen malın, müşterinin olduğu her alana transferi yapılır. Turizm ticaretinde müşteri, üretilen hizmetin bulunduğu yere taşınır. Yani Antalya da ki otel Rusya ya götürülmüyor. Rusya’da ki tatilci Antalya da ki otele getiriliyor. Ama Antalya da ki domates Rusya’ya götürülüyor. Buradan da anlaşılacağı üzere turizm ticaretiyle diğer sektör ticaret işlevleri müşteri transferi bakımından ters bir işleve sahiptirler. Turizmde ürettiğin ürünü stoklayamazsın. Fabrika da üretilen bir parçayı bu gün satamazsan yarın başka gün satma şansın var. Ama turizmde yok. Bu gün satamazsan, yarın satamazsın. Ürettiğin yemeği anında satman gerekiyor. Bir Fabrikanın çevre düzeni güzel olmasa da işlevi bir zarar görmez. Turistik tesis ne kadar güzel olursa olsun, bulunduğu çevre güzel değilse işlevini yerine getiremez. Turizm direk insan ilişkilerinin ağırlıkta olduğu bir sektör olduğundan dolayı, hizmet veren insanın, insan ilişkilerinde yetkin olması gerekiyor. Daima güvenilir olduğunu karşıya hissettirmelidir. Hissettiremezse, ürün ne kadar albenili olursa olsun pazarlayamaz. Kısaca değindiğimiz bu hususlar bile turizmin tek taraflı bir işlem olmadığını, çok taraflı bir işlem olduğunu ortaya koymaktadır. İyi, faydalı, verimli bir turizmin elde edilmesi için tesis, çevre, insan, ve sosyal kurumların  birbirini tamamlayan bir bütünlük oluşturmalıdır. Bu bütünlük içerisinde turizm yapılırsa gerçek turizmi yaratmış oluruz.
 
  Bu bağlamda dış turizm, Türkiye ekonomisinin döviz ihtiyacını karşılayan sektörlerin en önemlisidir. Turizmde elde edilen döviz, yurt dışı turistlerin Türkiye'deki otellerde tatillerini geçirmekle elde edilir. Turizm bütün ticari sektörleri hareketlendirir. Yurt dışından ne kadar çok turist ülkemize gelirse, ülkenin döviz gelirleri de o kadar artar. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan döviz en fazla turizm sektörlerinin ticari faaliyeti ile elde edilmektedir. Döviz ihtiyacımızın karşılanması bakımından turizm, çok önemli bir sektördür. Türkiye'ye dışarıdan turist gelmesini en fazla etkileyen faktörler, Doğal, Tarihi ve kültürel zenginliklerimiz, olduğu gibi, denizlerimiz, kumsallarımız, güneşimiz ve çağın tatil standartlarına uygun tatil komplekslerimizin uyguladıkları uygun tatil fiyatlarıdır. Ülkemizin bu zenginliklerinin standart bir tanıtım kampanyasını yapmak bile, yabancı turistin ülkemizden yana tercihini olumlu yönde etkilemektedir. Gelen turistler tatil yaptıkları mekânların temizliğinden, ilişkide bulunduğu insanların samimi, dürüst, dostça ilişkilerinden, olumlu düşüncelerle ayrıldıklarında bu düşünceleriyle başkalarının da Türkiye'de tatil yapmaları konusunda etkin olmaktadırlar. Türkiye turizminin fahri hemşehrileri olmaktadırlar.
  Ülkemizin bu özelliklerini bozmadan geliştirerek koruduğumuzda, turizmde normal ekonomik işleyiş sağlanır. Uçaklar dolu dolu hava alanlarımıza gelir, oteller dolar, istihdam yaratılır. Döviz gelirleri artarak çoğalır. Turizmde bu normal işleyişin olması için, politik, siyasi, ekonomik ve huzur bakımından ülkemizin imajının, yabancı ülke insanlarının nezdinde iyi olması gerekmektedir.
  Bu gün Rusya ve Avrupa ile yaşanan siyasi krizler, patlayan bombalar, terör saldırıları ve orta doğudaki iç savaşlar, yabancı turistin gelmesini engelleyen olumsuz koşullardır. Bu durumda yabancı turist gelmez. Gelmeyince turistik tesisler boş kalır. Tesislerin boş kalması işsizliğin artması, ticaretin durması, döviz gelirlerinin düşmesi demektir.
  Dünya turizm ticaretinde ülkemizi yüksek kaliteleriyle temsil eden tesisler boş kalır, viraneye döner. İşlevlerini kaybederler. Türkiye turizmi için bu gün en büyük tehlike, turistik tesislerin işlevini kaybetme tehlikesidir. Tesisleri yaşatamazsak Türkiye turizmini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız.
  Tesislerin turizmdeki önemi kavramak için 1985 öncesi ülkemizin turizm kapasitesini hatırlarsak görebiliriz. 1985 öncesi ülkemizin turistik tesisleri yoktu, turizmde yoktu. Başbakan Turgut Özal döneminde, turizm için her türlü teşvikin önünü açılınca, ülkemizde tesis patlaması yaşandı. Tesisler çoğalınca Türkiye de turizmi de dünyadaki yerini almış oldu. 1985 öncesinde turizmden ne kadar bahsediliyordu, şimdi ne kadar bahsediliyor. Bu oranlama bile, tesislerin turizm için ne kadar hayati önemde olduğunu ortaya koymaktadır.
  Orta doğu ülkelerinde yaşanan iç savaşlar, iç ve dış politik siyasi konjonktür, yabancı ülkelerden ülkemize turist gelmesini kesintiye uğrattığı, herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu durumda dış turizm de belirli bir süre önemli ölçüde, kayıp yaşayacağız. Yapılan istatistiklerde bunu doğrulamaktadır. Bu kayıp ‘’yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımızın komşularından birer kişiyi getir ‘’ telkinleriyle de aşılacak bir durum değil. Bu süreçte ne yapılırsa yapılsın, hatta tabiri caizse otelleri bedava yapsak bile bu dönem yabancı turisti tesislerimize getirmemiz zor.
  Dış turizmin kayıp olduğu bu dönemde yapılması gereken ne olmalı? Yapılacak hareket, iç turizmi hareketlendirecek teşvikleri zamanında hayata geçirmek olmalı. İç turizmin hareketlenmesine yönelik teşvikleri hayata geçiremezsek,Türkiye turizminin onarılması güç yaralar alması kaçınılmazdır.
  Turistik tesislerin işlevini yerine getirmesinin temel kuralı, %80 doluluk oranlarını yakalamasıdır. Bu doluluk oranı sağlayan en önemli etkenlerden birisi, dış turizm kayıpsa, bu doluluk oranı yakalamak için, iç turizmi hareketlendirecek teşvikler, her alanda harekete geçirilmelidir.
  Bu teşviklerin en başında faiz avantajlı, uzun vadeli; örneğin bir sene ödemesiz tatil kredileri devreye sokulmalıdır. Tatilci hangi otele rezervasyon yaptırmışsa, rezervasyon belgesi bankaya ibraz edilince kredi açılmalı, acılan kredi direk rezervasyon yapılan otele ödenmelidir. Turistik işletmelerin, temel işletme giderleri olan elektrik ,su, personel, iaşe v.b giderlerini karşılamada sıkıntı çekmemeleri için, özel faiz avantajlı uzun vadeli işletme kredileri sağlanmalı. SGK prim ödemeleri, emlak vergileri, elektrik, su kullanım fiyatları alanlarında, teşvikler yaygınlaştırılmalıdır. Devlet ve bakanlık nezdinde bu teşvikler hayata geçirilmesi gerekirken, işletmelerde tatil fiyatlarını ülkenin ortalama gelir seviyesine uygun hale getirmelidirler. Örneğin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki otellerinin fiyat seviyesine eş değerde fiyat uygulaması başlatabilir.
  Bu teşviklerin yanında, ülkemize karşı yürütülen olumsuz kampanyaları aşmak, yabancı turistin tatil için, ülkemiz tesislerini tercih etmesini sağlamak için, geçmişte İspanyanın uyguladığı ücretsiz hava ulaşımı, otel konaklama kampanyası gibi kampanyaları, Türkiye de uygulayabilir. İşte bu uygulama sayesinde, yurt dışında yaşayan Türkiyeliler komşularını getirmede başarılı olabilirler. Ülkemizin turizmine karşı yürütülen olumsuz kampanyalarda kırılmış olur. Ücretsiz hava ulaşımı ve otel konaklama kampanyasındaki amaç, ülkemize getirilecek yabancının yeme, içme, gezme, eğlence, ve yöresel kültürel vb. alışverişleriyle döviz bırakmalarını sağlamak. Bu gibi kampanyaların finansal kaynağının, uygulama planlarının oluşturulması dikkate alınmalıdır.
  Yabancı turistlerin bu dönem gelmemesine neden olumsuz koşullar kadri mutlak değildir. Bu dönemler geçicidir. Ülkemizin dış turizmini olumsuz etkileyen bu günkü koşullar ortadan kalktığında, turistik konaklama ve tatil tesislerimiz işlevlerinden bir şey yitirmemişse, yabancı turist ülkemize gelir, tatilini yapar, dövizini bırakır.
  Koşullar tatil için uygun olsa da tesis yoksa, turist de gelmez, dış turizmde olmaz. Dış turizm bu gün sekteye uğramış olabilir. Gelecekteki dış turizmi kaybetmemek için hatta Türkiye iç turizmini de kaybetmemek için, bu günün özel şartları dikkate alınarak, iç turizmi hareketlendirecek teşvikler zaman geçirmeden devreye sokulmalıdır. Turistik konaklama tesislerinin doluluk garantisini yaratılmalı, işletmelerin işlevlerini yerine getirmesi sağlanmalıdır. Tesisler heder edilmemeli ki gelecekte yine yabancı turisti ülkemize çağırma imkanlarımızı devam ettirmiş olalım.
  Bu günden gelecekteki Dış Turizmi kazanmanın yolu, tesislerimizi yaşatmaktan geçiyor. Tesislerimizin yaşatılmasının yolu da bu gün iç turizmin hareketlendirilmesinden geçiyor. Dış turizm bu gün yoksa tesisin varsa, yarın olacaktır.
  Turizm gençleri istihdam etmede en önemli bir sektördür. Gençlerin istihdamı içinde turizm kaybedilmemelidir. Devletin en önemli vergi gelir kaynağıdır. Ticari ilişkiler bakımından zenginlik en fazla turizm sektöründe vardır. Ulaşım, konaklama, yeme içme, eğlence, alışveriş sağlık, teknik servis, aklınıza gelebilecek her sektörün, birbirleriyle iletişimi en fazla turizm sektöründe olmaktadır. En fazla katma değer ticari sektörlerin ilişki hareketi ile sağlanmaktadır.
  Vergi gelirleri içinde turizm kaybedilmemelidir. Ticarette bir turistin hareketi, ekonomide bir nevi kanadını çırpan kelebek etkisi gibi, bir işleve sahip. (Çin’de bir kelebeğin kanadını oynatmasında oluşan hava hareketinin gücü Amerika da fırtınaya dönüşür. Kelebek etkisi böyle ifade ediliyormuş.)
  ÜLKEMİZDE BİR DAHA TERÖRÜN KONUŞULMADIĞI, TURİZM ALANINDA GELİRLERİNİN ARTIĞI, HERKESE TURİZM TADINDA BİR YAŞAM DİLEYEREK HALKIMIZIN TATİL İHTİYACINI KARŞILAMAK VE TURİSTİK TATİL KONAKLAMA TESİSLERİMİZİ YAŞATMAK İÇİN GELECEKTEKİ DIŞ TURİZMİ YENİDEN KAZANMAK İÇİN İÇ TURİZMİMİZE TEŞVİK EDELİM. BÜYÜTELİM.
Haber Kaynağı: ESH

Bu haber 118341 kez okundu
------------------------------------------------------
Haber sitemiz 2010 yılından beri nette yayında.Yazın dostu her kesin yazabileceği bir anlayıştayız.Namuslu yazın dostları buraya yazabilir.egedesentez@gmail.com
-------------------------------------------------------
Yükleniyor...